tr | en

Harita

Ölçme Değerleme İşlerinde Projelendirme Ve Uygulamada Hizmet Vermekteyiz

Vaziyet Planı,

Röperli Kroki,

Batimetrik Harita,

Şeritvari Haritalar,

Konum Belirleme,

Sınırlandırma Haritaları,

Bağımsız Bölüm Planı,

Kamulaştırma Haritaları,

Aplikasyon Planı Belgesi,

İmar Planı Uygulamaları,

Sayısal Kadastro Yapımı,

Adres Bilgi Sistemi (NUMARATAJ),

Ayırma (İfraz), Birleştirme (Tevhid),

Plankote, Haritalar ve Kübaj Hesabı,

Mera Haritaları Üretimi ve Aplikasyonu,

Maden ve Taş Ocağı Gibi İşletme Sahalarının Üretim Haritaları,

Fenni Mesuliyet – TUS, Benzinlik, Kooperatif, Fabrika, Toplu Konut v.b.